Retningslinjer for nære kontakter skærpes midlertidigt